COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Åderbråck som gör ont 

17 april 2019

Undersökningar visar att 3 personer av 10 någon gång i livet utvecklar åderbråck i olika former och storlekar. Åldern kan variera kraftigt men det är mer vanligt att personer mellan 30-40 år drabbas och då framförallt om de har ett väldigt stillasittande jobb eller står upp mycket. Det är även mer vanligt att äldre drabbas då de oftast har en sämre blodcirkulation där venerna då lättare utsätts för tryck och belastning som då ger upphov till åderbråck.

Åderbråck i sig är inte farligt om de inte börjar göra ont eller ger dig obehag om du står eller sitter ner. I dessa fall ska åderbråcken behandlas för att inte ge upphov till större besvär eller följdsymptom som kan vara farliga. Det är även viktigt att du uppsöker en läkare eller klinik om det sker några större förändringar i dina åderbråck eller huden omkring.

För många är åderbråck någonting som ingen pratar om då flera fortfarande håller kvar vid de gamla åsikterna om att det är en ålderssjukdom. Detta är såklart inte fallet då det drabbar människor i alla åldrar och på olika platser. Det är dock mer vanligt att åderbråck bildas på benen då det är en följd av ett högt tryck på venerna. Det är därför för kvinnor vanligt att få ömmande åderbråck eller ådernät under graviditeten som i vissa fall kan behöva behandlas för att inte ge långvariga besvär. Under graviditeten förändras hormonbalansen och kroppsvikten ökar, och denna plötsliga extra vikt sätter mycket tryck på venerna, vilket kan orsaka åderbråck som kan orsaka mild smärta.

Vad är åderbråck

Åderbråck uppkommer oftast till följd av läckande venklaffar i kombination med att de utsätts för ett högt tryck. För de flesta människor ger dessa åderbråck ingen värk utan är mer ett kosmetiskt hinder som kan göra att man känner sig obekväm i vissa vardagssituationer.  Men för andra kan åderbråck ge en del komplikationer. Det är dessa typer av åderbråck som man måste behandla eller i vissa fall avlägsna helt för att därmed eliminera smärtan och symptomen.

Åderbråck som gör ont Åderbråck som gör ont 

Idag kan man behandla åderbråck med hjälp av flera olika metoder. Valet beror på vilket typ av åderbråck du har som ska behandlas samt vart på kroppen behandlingen utförs.

När ska man behandla åderbråck?

Att lida av ett åderbråck är ingenting som du eller någon i din omgivning ska behöva göra. Det är viktigt att du frågar en läkare för tips och råd om vilken behandling som passar bäst eller vad du ska tänka på för att lindra symtomen om de bedömer att det inte krävs något ingrepp.

Tecken på att man ska behandla åderbråcken

Åderbråck orsakar ofta obehag, vilket kan vara en begränsning i vardagen och kan bidra till en försämring av livskvaliteten. Detta kan vara en bra anledning att undersöka möjligheten att få en åderbråcksbehandling.

Detta är några symptom som kan betyda att du ska behandla dina onda åderbråck:

 • Åderbråcken blöder
 • Du har haft en ytlig blodpropp i denna ven
 • Åderbråcket känns hårt eller svullet
 • Området kring åderbråcket är rött eller ömt. Detta kan vara ett tecken på att åderbråcket har inflammerats och det krävs då särskild behandling.
 • Du har ett ständigt tryck i benet eller runt åderbråcket som inte ger vika
 • Venösa bensår som trycker ska behandlas om de gör ont
 • Åderbråck som ändrar färg bör ses över då det är ett tecken på att venen eller området omkring inte mår särskilt bra

Det är nödvändigt att du undersöker dina åderbråck för att säkerställa att det inte sker några förändringar vad gäller färg, form eller storlek. I de flesta fallen betyder en förändring nödvändigtvis inte att det är någon fara. Men om det svullnar eller känns obehagligt är det viktigt att du uppsöker en läkare eller klinik för att det inte ska uppstå några värre komplikationer.

Åderbråck som inflammerats

Om åderbråcket känns hårt eller svullet, samt om området kring åderbråcket är rött eller ömt är även det ett tecken på att den ytliga blodproppen har inflammerats. Denna inflammation kallas för flebin och är en form av veninflammation som i de flesta fall måste behandlas.

En ytlig blodpropp behöver dock inte alltid leda till komplikationer. Men däremot är risken högre att du får en propp även i de djupa venerna. Dessa blodproppar är betydligt mer allvarsamma och om detta skulle inträffa ska du uppsöka en läkare direkt då det finns en risk för att proppen vandrar i kroppen.

Lindra symptomen med en stödstrumpa

För äldre personer eller gravida kan åderbråck i benen leda till att man upplever en stickande eller ömmande känsla. I dessa fall kan en stödstrumpa lindra symptomen och förebygger även risken för att nya åderbråck bildas. Detta beror på att stödstrumpan reglerar trycket i benen och därmed gör att dina vener inte belastas på samma sätt. En stödstrumpa är även perfekt att använda när du flyger då lufttrycket är högre kan detta försämra blodcirkulationen i benen och ge ett förhöjt tryck till venerna.

Många lider av sina åderbråck i hemlighet. Om du upplever smärta eller svullna ben är detta någonting som du ska ta allvarligt. Uppsök en läkare eller klinik som i sin tur kan avgöra om det krävs några behandlingar för att avlägsna problematiken. Eller om du istället ska bära till exempel en stödstrumpa i fortsättningen för att balansera ut trycket i benen och därmed lindra symptomen.Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.