COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Åderbråck på fötterna

10 januari 2020

Åderbråck på fötterna är relativt vanligt och kan förekomma hos upp till trettio procent av befolkningen. Att åderbråck på fötterna uppstår är oftast kopplat till arv, den person vars föräldrar har åderbråck på fötterna löper mycket stor risk att själv utveckla åderbråck på fötterna, och på andra platser på kroppen – framförallt på underbenen.

Även om åderbråck på fötterna framförallt är ärftligt så finns det ett antal livsstilsrelaterade beteenden som kan mildra eller försena uppkomsten av åderbråcken på fötterna. Dessa beteenden är framförallt kopplade till att att förbättra blodcirkulationen i kroppen vilket görs genom att vara fysiskt aktiv, undvika stillastående och stillasittande samt att försöka hålla en normalvikt.

För den som redan fått åderbråck på fötterna så finns det goda möjligheter till behandling. Denna behandling inleds med att en kärlkirurg gör en förundersökning av åderbråcken. 

Vad är åderbråck på fötterna? 

Åderbråck på fötterna är svullna vener som ligger så ytligt på fötterna att de både syns och kan kännas på ytan av huden. Åderbråcken på fötterna är blå- eller lilaaktiga på grund av att blodet i de ytliga och svullna venerna är syrefattigt eftersom det är på väg till hjärtat för att återigen syresättas. Det är brister i själva pumpningen mot hjärtat som orsakar åderbråcken på fötterna. 

Om de klaffar i venerna som reglerar blodflödet, när blodet pumpas mot hjärtat, har brister som gör att de inte kan hålla tätt så kommer en viss del av blodet att rinna tillbaka ned i venerna där det kommer att ansamlas i pooler. Det är dessa pooler som kommer att orsaka åderbråcken på fötterna. Att åderbråck är vanligare på den nedre delen av kroppen jämfört med andra platser på kroppen beror på att gravitationen gör arbetet med att pumpa blodet mot hjärtat kräver en större insats där. 

Åderbråck på fötternaÅderbråck på fötterna

Vilka kan symptomen vara hos en person som fått åderbråck på fötterna?

Det finns ett antal symptom som är vanliga vid åderbråck på fötterna. Förutom de synliga symptomen, som svullna vener som ser blå- eller lilaaktiga ut, så kan en person med åderbråck på fötterna känna att fötterna är tunga och en lindrig värk. Åderbråcken på fötterna kan också orsaka mörka fläckar som ger klåda och som med tiden kan utvecklas till variga sår som inte lätt läker. 

Dessa symptom utvecklas ofta sakta över tiden vilket gör att personen med åderbråcken vänjer sig vid dem. Vid en behandling kan patienten därför känna en stor och oväntad lättnad över att bli av med åderbråcken. 

Åderbråck på fötterna syns inte

Eftersom det inte är vanligt att vi går barfota så kommer åderbråck på benen sällan att synas. Detta medför att de kosmetiska skäl för en behandling av åderbråck som är så vanliga vid åderbråck på benen sällan finns vid åderbråck på benen. 

Att åderbråck på fötterna inte syns så ofta betyder dock inte på något sätt att de inte skapar obehag och kan försämra livskvaliteten hos de som har dem. Åderbråck på fötterna ger samma lindriga värk som åderbråck på andra platser på kroppen och de variga såren med klåda framträder också på fötterna allteftersom åderbråcken förvärras med tiden.

Det kan vara svårt att hitta skor som passar om man har åderbråck på fötterna

En av de praktiska svårigheter som kommer med åderbråck på fötterna är att eftersom åderbråck innebär att venerna sväller upp så kan det vara svårt att använda de skor man har. Det kan också vara svårt att hitta nya skor som passar eftersom skor ofta är producerade för en “normalfot” som håller vissa dimensioner relaterade till längd och höjd. Allteftersom åderbråcken på fötterna utvecklas till det sämre så kommer också venerna på fötterna att svälla än mer vilket återigen gör att de skor man har inte passar längre. Man kan därför säga att problemet med att använda sina skor och att hitta nya skor blir konstant för en person med åderbråck på fötterna. Detta är ännu en god anledning till att låta undersöka åderbråcken på fötterna för att hitta bra behandlingsmetoder för att ta bort dem. 

Behandling vid åderbråck på fötterna är en god idé eftersom de ofta kommer tillsammans med åderbråck på benen 

Det finns ett antal moderna behandlingar för åderbråck i fötterna som är både skonsamma, kan utföras mycket snabbt och som kräver minimal tid för återhämtning. 

De vanligaste behandlingarna är behandlingar med laser, lim, skum eller en så kallad flebektomi. Behandlingarna med laser lim eller skum går alla ut på att venerna med åderbråcken i fötterna försluts så att blodflödet i dem hindras. Förslutningen utförs genom att en mycket litet kateter förs in genom huden i anslutning till åderbråcken. Längst ut på katetern sitter ett litet verktyg som utför förslutningen. Detta gör att venerna förtvinar och därmed försvinner åderbråcken. Vid en flebektomi görs ett mycket litet snitt vid sidan av åderbråcken i benen. Genom snittet förs sedan ett mycket litet verktyg, som ser ut som en fiskekrok, in och med den drar man ut venerna med åderbråck i sig. 

De behandlingar som vi beskrivit ovan kan alla utföras under lokalbedövning och tar cirka en timme att genomföra. Behandlingarna kan utföras på en klinik utanför ett sjukhus så patienten behöver inte läggas in utan kan åka hem samma dag som behandlingen utförts. Efter något eller några dygn av konvalescens kan patienten återgå till sina normala aktiviteter.  

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.