COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Åderbråck och dålig blodcirkulation

15 juni 2020

Åderbråck och dålig blodcirkulation är mycket ofta nära besläktade. Åderbråck uppstår när blodcirkulationen försämras på grund av att venklaffarna som ska reglera blodflödet inte fungerar som de ska. Vi kommer nedan att beskriva sambandet mellan blodcirkulation och åderbråck mer i detalj. 

När åderbråck uppstår på grund av dålig blodcirkulation

Åderbråck är en vensjukdom som kan drabba alla men särskilt äldre, överviktiga och gravida. Den främsta orsaken till åderbråck är arv, eftersom åderbråck är nästan hundra procent ärftligt. 

En person som är genetiskt predisponerad för åderbråck kan inte undvika att få dem någon gång i livet, men en god blodcirkulationen kan minska graden av åderbråck och när i livet de uppstår. Försämrad blodcirkulation kan uppstå bland annat på grund av:

 • Allmän inaktivitet
 • Övervikt
 • Långvarig sjukdom där du ligger i sängen
 • Stillasittande och stillastående
 • Graviditet
 • Kronisk venös insufficiens

Dålig blodcirkulation kan förekomma hos personer som är mycket inaktiva och stillasittande eller stillastående. Därför är det viktigt att motionera och vara allmänt aktiv för att upprätthålla god blodcirkulation och minska risken för åderbråck.

Överviktiga människor har ofta dålig blodcirkulation på grund av den extra kroppsvikten och brist på fysisk aktivitet. Därför ser man ofta att överviktiga personer har åderbråck och de följdsjukdomar som åderbråcken kan orsaka.

 En annan grupp av personer som är predisponerad för åderbråck är gravida kvinnor. Under graviditeten ökar kroppsvikten avsevärt, och detta är en form av plötslig övervikt som kan påverka blodcirkulationen. Hormonbalansen förändras också under graviditeten, och detta påverkar venklaffarnas elasticitet, vilket också kan påverka uppkomsten av åderbråck.

En person som lider av kronisk venös insufficiens påverkas också av blodcirkulationen och tillståndet med venös insufficiens orsakar ofta åderbråck. Vid venös insufficiens fungerar venklaffarna inte tillräckligt och detta orsakar ökat tryck i venerna och blodet kan samlas i pooler och orsaka åderbråck.

Åderbråck och venklaffar

I venerna i benen har vi venklaffar vars uppgift är att se till att blodet pumpas mot hjärtat. När blodet pumpas mot hjärtat för att bli syresatt kommer det att finnas ett tillstånd mellan hjärtslagen då blodet är stillastående. I denna situation verkar venklaffarna så att de stängs som en ventil på insidan av venerna så att det bara finns en riktning för blodet att flöda. Om venklaffarna inte fungerar korrekt kan de inte blockera blodet vilket kan leda till återflöde och att pooler med blod ansamlas, och detta medför ett ökat blodtryck. En bristande blodcirkulation kan detta påverka venklaffarnas funktion, och därför kan en försämrad blodcirkulation påverka förekomsten av åderbråck.

Åderbråck och dålig blodcirkulation

Besvär som kan orsakas av åderbråck

Åderbråck kan ge upphov till både fysiska och psykiska besvär. Personer som har åderbråck upplever fysiskt obehag i form av tunga och trötta ben som kan svullna och orsaka kramper.

Åderbråck utvecklas över tid, så tillståndet kommer att förvärras om inte åderbråcken behandlas. För en person som har åderbråck över en lång tid kan tillståndet bli allvarligt i den meningen att det kan orsaka några allvarligare sjukdomstillfällen, såsom venösa bensår som inte vill läka eller en tromboflebit som kan migrera till lungorna.

Det är inte bara lindrig fysisk smärta som åderbråck kan orsaka. Åderbråck kan också orsaka psykiska besvär eftersom åderbråcken kan uppfattas som fula och därför vara en kosmetisk olägenhet.

Så tas åderbråck bort

För en person som har åderbråck som är fysiskt eller psykiskt besvärande finns det olika behandlingsmetoder för att ta bort åderbråcken. Alla behandlingsmetoder som används vid Åderbråcksklinikerna är mycket skonsamma och effektiva, och behandlingarna utförs med endast lokalbedövning.

Åderbråck kan tas bort med moderna behandlingar som radiofrekvens, laserbehandling, skumbehandling och flebektomi. Gemensamt för dessa behandlingar är att de inte kräver sjukskrivning och de går att utföra på cirka en timme.

Sammanfattning – Åderbråck och dålig blodcirkulation

Dålig blodcirkulation kan påverka uppkomsten av åderbråck, och dålig blodcirkulation är något som ofta drabbar människor som är överviktiga, inaktiva, stillasittande och stillastående.

Åderbråck uppstår när venklaffarna fungerar otillräckligt. Då samlas blodet i pooler och åderbråck uppstår. Detta tillstånd kan vara en kronisk venös sjukdom, kronisk venös insufficiens, men venklaffarnas funktion påverkas också av en graviditet.

Åderbråck kan orsaka både fysiska och psykiska åkommor. De fysiska besvären kan vara lindrig smärta i form av rastlösa och tunga ben, och lätta kramper. Åderbråck kan också orsaka psykiska besvär eftersom många tycker att åderbråck är fula, vilket också är ett fullgott skäl att få dem behandlade.

En person som har problem med åderbråck kan få dem borttagna med olika behandlingsmetoder som är skonsamma och effektiva, och vid Åderbråcksklinikerna används endast lokalbedövning vid behandlingarna.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.