COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Åderbråck kan leda till andra besvär

2 juli 2020

Åderbråck är en vanlig venös sjukdom som drabbar ungefär var tredje vuxen person. Åderbråck uppstår när funktionen hos venklaffarna är otillräcklig och om du har haft åderbråck under en lång tid kan det leda till andra besvär. Dessa typer av besvär kan vara mer allvarliga. Det är hur åderbråck kan leda till andra besvär som den här artikeln ska handla om.

Åderbråck – Trasiga venklaffar orsakar besvär

För att förstå varför åderbråck uppträder är det viktigt att förklara hur blodet flödar i kroppen. När det syrefattiga blodet pumpas tillbaka till hjärtat för att få syrgas igen, pumpas det i venerna i benen. Bland annat hjälper musklerna i venerna blodet att pumpas mot tyngdkraften och upp till hjärtat. På insidan av venerna finns venklaffar och deras uppgift är att se till att blodet inte rinner tillbaka nedåt i venerna. Det vill säga, blodet kan bara rinna en väg till hjärtat. Dessa venklaffar kan bli slitna eller trasiga med tiden, och om detta tillstånd uppstår, kommer blodet att samlas i pooler och ett ökat tryck kommer att uppstå i venen. Detta kan resultera i åderbråck.

Venklaffarna slits ut över tiden, liksom resten av kroppen också slits ut över tiden, men andra faktorer kan också påverka hur venklaffarna slits, såsom övervikt och graviditet. Överviktiga personer har ofta dålig blodcirkulation och det kan påverka venernas funktion negativt. Under graviditeten kommer temporär övervikt och förändrad hormonbalans att inträffa och dessa förändringar påverkar venklaffarnas funktion negativt.

Olika besvär som åderbråck kan orsaka

Åderbråck kommer att utvecklas över tiden och tillståndet kommer att förvärras om åderbråcken inte behandlas.

De vanligaste besvären som åderbråck kan orsaka är:

 • Svullnad
 • Tunga och trötta ben
 • Kramper

Dessa besvär av åderbråck kan uppstå i ett tidigt skede, men besvären är mycket individuella, vissa människor som har åderbråck får inte besvär, medan andra kan upptäcka att åderbråck har orsakat större besvär.

 Om du har haft åderbråck under en lång tid och åderbråck inte har behandlats kan det leda till allvarligare besvär.

Klassificering av åderbråck utifrån nivån av besvär

För att klassificera åderbråck och förstå vilken typ av behandling som är bäst lämpad används ett system som kallas CEAP. Detta system klassificerar åderbråck från C1-C6. I dessa olika grader kan man därför se några av de besvär som åderbråck kan orsaka.

Åderbråck kan leda till andra besvär

C1: Ådernät framträder och det finns bara kosmetiska besvär.

C2: Åderbråck är tydliga och besvären som orsakas av åderbråcken är mild smärta som tunga och trötta ben.

C3: Åderbråcken leder till vissa besvär i form av svullnad och besvär med benen.

C4: Åderbråck har orsakat allvarligare besvär såsom hudförändringar. Huden blir missfärgad och grov, och besvären kan leda till eksem och klåda.

C5: I detta skede har åderbråcken orsakat venösa bensår som har läkt.

C6: Åderbråck har orsakat allvarligare besvär i form av ett aktivt bensår som kan vara mycket svårt att läka.

Åderbråck kommer att utvecklas över tid, och detta kan leda till olika typer av besvär som kan orsaka besvär för individen.

Vad kan man göra om åderbråck har orsakat besvär?

Om åderbråck orsakar besvär och dessa är till stort besvär kan det vara en bra idé att överväga behandling med åderbråck.

Åderbråcksklinikerna är ledande inom behandling av åderbråck, och endast de senaste och mest skonsamma behandlingsmetoderna används för att avlägsna åderbråck och därmed också besvär som är orsakade av åderbråcken. De mest skonsamma metoderna är:

 • Behandling av åderbråck med laser 
 • Injektionsbehandling med ett skummedel
 • Flebektomi för att ta bort synliga åderbråck

Dessa typer av behandlingar kommer att ta bort venen där åderbråcken sitter, och därmed försvinner eller minimeras besvären ofta. Behandling av åderbråck är alltid individuell och därför kommer resultatet också att skilja sig från person till person.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.