COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Åderbråck eller åderbrock?

4 april 2020

Åderbråck är vanligt förekommande i befolkningen. Vi har alla sett det på underbenen på någon i vår familj eller på någon person vi sett utomhus på sommaren, vi kanske har åderbråck på våra egna ben. 

Åderbråck eller åderbrock

Även om de flesta av oss vet ungefär hur åderbråck ser ut så har vi kanske inte läst om åderbråck, än mindre sökt efter information om åderbråck. 

Det är därför inte helt ovanligt att stava fel när man söker efter information efter åderbråck. Många personer skriver åderbrock istället för åderbråck. Det låter trots allt likadant när man uttalar det så det är inte konstigt att det blir fel för den som inte har närmat sig ämnet tidigare. 

Vad betyder bråck som i åderbråck?

Den första delen av åderbråck, åder, kommer förstås från ordet ådra, som är ett annat ord för blodkärl. Den andra delen av ordet, bråck, betyder enligt Svenska Akademiens ordlista, SAOL, följande:

bråck substantiv ~et; pl. ~ 

  • ut­buktning av organ utan­för dess naturliga begränsning

Källa: SAOL, www.svenska.se 

Vad betyder brock som inte i åderbråck?

Den felstavade varianten av åderbråck, åderbrock, är också en sammansättning av synonymen till blodkärl och den felstavade delen, brock. Nu är det dock så att också brock har en betydelse. Det är nämligen ett ord för ett lockbete som kan användas vid jakt enligt Svenska Akademiens “Svensk Ordbok, SO”. 

brock  [bråk´] substantiv ~en ~ar

brock·en

  • lock­bete vid jakt

Källa: SO, www.svenska.se 

Exempel på hur ordet brock kan användas är till exempel “fångstbrock eller ställbrock”. Man tror att ordet brock kommer från tyskans “brocken”, som betyder “stycke, bit”. Kanske ett stycke kött som man använde för att locka djur i fällan?

Sammanfattning – Åderbråck eller åderbrock

Det är mycket lätt hänt att man stavar fel när man använder ord som man aldrig sett i skrift eller haft anledning till att använda när man själv skriver. Åderbråck, åderbrock, är ett typiskt sådant ord. Man använder det då och då när man talar, men hur många är det som faktiskt använder ordet i skrift?

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.